Activiteiten-update 500 jaar Reformatie

Al een half jaar allerlei verschillende activiteiten rondom 500 jaar Reformatie. Hieronder een update.

 

3 mei: DE KATHOLIEKE REFORMATIE van de 16e en 17e eeuw
Pastoor Smith over het Jansenisme, 20.00 uur, Josephpastorie, Herensingel 3

23 mei: Bronnen van geloof: Piet Warmenhoven over Calvijn
20.00 uur, De Regenboog, Watermolen 1

3 juni: LEIDSE ORGELDAG Koraalbewerkingen van Lutherliederen
10.00 – 16.30 uur in verschillende Leidse kerken

7 juni: LEZING van prof. dr. Harman Paul: “Herdenken of herlezen?
Luther en Calvijn 2017”, 20.00 uur, Marehuis, Oude Vest 61.

10 juni: HERDENKING 500 JAAR REFORMATIE 13.00 – 16.00 uur, Marekerk
Door en voor alle Christelijke kerkgenootschappen in Leiden

11 juni: TAFELGESPREK: Inge Smit over Luther en opvoeding
Aanvang kerkdienst 10.15 (voorganger: B. Heckel),
aanvang tafelgesprek ca. 12.30 uur. Lutherse kerk, Hooglandse Kerkgracht

20 juni: BRONNEN VAN GELOOF: Marianne Hoogervorst over Ignatius
20.00 uur, De Regenboog, Watermolen 1

7 oktober: KERKMUZIEKDAG ‘Zingen in je eigen taal’
Muziek bij Luther en de Reformatie
10.00-16.30 uur, Evangelisch-Lutherse Kerk Leiden

28 oktober: MET LUTHER OP HET KERKPLEIN
13.00 tot 15.00 uur, kerkplein voor de Lutherse Kerk, Hooglandse Kerkgracht

28 oktober: CONCERT ‘Liederen van Luther’ 16.00 uur, Marekerk

29 oktober: JUBILEUMVIERING. 10.15 uur
Evangelisch-Lutherse Kerk, Hooglandse Kerkgracht