Wereldgebedsdag uit Suriname

Vrijdag 2 maart 2018 om 20.00 uur in de Lutherse kerk, Hooglandse Kerkgracht 26 Leiden. Kerk open om 19.30 uur.

Recht door zee

is het motto van de gebedsweek voor de eenheid van de christenen in 2018. Op 21 januari vieren wij een oecumenische dienst in het kader van de gebedsweek.

Vijf kerken vieren samen feest

… dat was de titel van het artikel over de jubileumviering in het Leidsch Dagblad. En zo voelde het ook. Een viering met vijf gemeenten, vijf voorgangers en ambtsdragers, meer dan 200 kerkbezoekers, veel muziek.

Jubileumviering 29 oktober

500 jaar Reformatie Zondag 29 oktober is het bijna 500 jaar geleden dat Luther met de stellingen kwam, die de Reformatie zouden gaan inleiden. De Lutherse kerk heeft de protestantse kerken in Leiden uitgenodigd dit jubileum met hen te vieren op deze datum, in de Lutherse kerk aan de Hooglandse Kerkgracht.

Leidse Kerkmuziekdag

‘Zingen in je eigen taal’ is het thema van de derde Leidse kerkmuziekdag op 7 oktober.

Kerk open!

van 12.00 t/m 15.00 uur op zaterdag 24 juni zaterdag 29 juli zaterdag 12 augustus zaterdag 9 september – Open Monumentendagen zaterdag 28 oktober  – op deze dag kunt u een verrassing verwachten, meer informatie volgt!

Geslaagde ontmoetingsdag in de Marekerk

“Wij geloven allen in één God –

10 juni ontmoetingsdag 500 jaar Reformatie

13.00 – 16.00 uur – Marekerk Onder het motto ‘Alle christenen op één dag onder één dak is er een ontmoetingsdag waaraan meer dan 20 kerken en geloofsgemeenschappen zullen deelnemen. Een unieke gebeurtenis!

Dwars durven zijn – Estafette 500 jaar Protestant in Zuid-Holland

In juni arriveert de estafette ‘Als een lopend vuur’ in Zuid-Holland. Op 10 juni vindt in Gouda de centrale bijeenkomst plaats onder het thema ‘Dwars durven zijn’.

Activiteiten-update 500 jaar Reformatie

Al een half jaar allerlei verschillende activiteiten rondom 500 jaar Reformatie. Hieronder een update. Let op, het derde tafelgesprek in de Lutherse Kerk is verplaatst van 14 mei naar 11 juni!