Evangelisch-Lutherse Gemeente Leiden

Welkom op de website van de Lutherse Gemeente Leiden. Zoals de meeste Lutherse gemeenten in Nederland zijn wij een streekgemeente, dat betekent dat onze leden uit Leiden zelf, maar ook uit de omgeving van Leiden komen, van Noordwijkerhout tot Voorschoten en van Lisse tot Katwijk.

Afscheid Lutherse Kerk

Op 24 juni viert de Evangelisch-Lutherse Gemeente Leiden en omstreken haar laatste eredienst in de Lutherse Kerk in Leiden. Voorgangers zijn drs. Sietse van Kammen uit Haarlem, als consulent verbonden aan de gemeente, en Barbara Heckel, kerkelijk werker van de gemeente.

De drie organisten die in de laatste jaren de eredienst hebben begeleid, zullen in deze dienst spelen. Michiel Ras, Maarten Boonstra en Jan Hoegee zullen het orgel laten klinken. Aanvang van de dienst is 10.15 uur.

Ook na de laatste kerkdienst blijft de kerkelijk werker vooralsnog in dienst van de gemeente, voor pastoraat en ondersteuning van de gemeenteleden.

Sluiting Lutherse Kerk Leiden

In het jaar dat de gemeente het 400jarige jubileum van haar kerkgebouw mag vieren, zal de Lutherse gemeente Leiden ophouden te bestaan. De gemeente is te klein geworden voor een zelfstandig voortbestaan en moet op zoek naar een andere vorm van gemeente-zijn.

Momenteel zijn er gesprekken gaande over aansluiting bij de Evangelisch-Lutherse gemeente Den Haag. Daarnaast worden gemeenteleden aangespoord om erover na te denken of ze zich liever willen aansluiten bij een andere kerkelijke gemeenschap  dichter bij hun woonplaats.

Het kerkgebouw staat te koop. Dit gebeurt zo zorgvuldig mogelijk. Er is goede hoop dat de kerk een bestemming krijgt die recht doet aan het gebouw.

De kerkdiensten lopen door tot eind juni. Tijdens de laatste dienst zullen de trouwe kerkgangers afscheid nemen van het gebouw en van elkaar.

Meer weten over de Evangelisch-Lutherse Gemeente:

Het centrale punt van onze gemeente is ons kerkgebouw op de Hooglandse Kerkgracht in Leiden. In dit gebouw uit de 16e eeuw vinden twee keer in de maand kerkdiensten plaats, namelijk op de 2e en 4e zondag in de maand, op zondagochtend om 10.15 uur. Daarnaast vinden er regelmatig activiteiten in de aangrenzende consistorie en in de mooie tuin van de kerk plaats. De kerk wordt ook regelmatig gebruikt voor concerten. Wij werken samen met andere kerken in Leiden, in gezamenlijke projecten van de diaconie en in oecumenische vieringen.

Informatie over de kerkdiensten en overige activiteiten vindt u op:

Wij heten u graag van harte welkom in een kerkdienst of bij een van onze activiteiten!