Archief voor maart 2014

Kerkelijk werker.

Barbara Heckel (evluthkw@xs4all.nl) kerkelijk werker is werkzaam voor de gemeente op dinsdag en verder wisselend op woensdag of vrijdag. Voor dringende zaken kunt u ook contact opnemen met de voorzitter of secretaris van de kerkenraad.