24 juni afscheid Lutherse Kerk

Op 24 juni viert de Evangelisch-Lutherse Gemeente Leiden en omstreken haar laatste eredienst in de Lutherse Kerk in Leiden. Voorganger zijn drs. Sietse van Kammen uit Haarlem, als consulent verbonden aan de gemeente, en kerkelijk werker Barbara Heckel. De drie organisten die in de laatste jaren de eredienst hebben begeleid, zullen in deze dienst spelen. Michiel Ras, Maarten Boonstra en Jan Hoegee zullen het orgel laten klinken. Aanvang van de dienst is 10.15 uur.

Ook na de laatste kerkdienst blijft de kerkelijk werker vooralsnog in dienst van de gemeente, voor pastoraat en ondersteuning van de gemeenteleden.