Activiteiten-update 500 jaar Reformatie

Al een half jaar allerlei verschillende activiteiten rondom 500 jaar Reformatie. Hieronder een update.

Let op, het derde tafelgesprek in de Lutherse Kerk is verplaatst van 14 mei naar 11 juni!

23 mei: Bronnen van geloof: Piet Warmenhoven over Calvijn
20.00 uur, De Regenboog, Watermolen 1

3 juni: LEIDSE ORGELDAG Koraalbewerkingen van Lutherliederen
10.00 – 16.30 uur in verschillende Leidse kerken

7 juni: LEZING van prof. dr. Harman Paul: “Herdenken of herlezen?
Luther en Calvijn 2017”, 20.00 uur, Marehuis, Oude Vest 61.

10 juni: HERDENKING 500 JAAR REFORMATIE 13.00 – 16.00 uur, Marekerk
Door en voor alle Christelijke kerkgenootschappen in Leiden

11 juni: TAFELGESPREK: Inge Smit over Luther en opvoeding
Aanvang kerkdienst 10.15 (voorganger: B. Heckel),
aanvang tafelgesprek ca. 12.30 uur. Lutherse kerk, Hooglandse Kerkgracht

20 juni: BRONNEN VAN GELOOF: Marianne Hoogervorst over Ignatius
20.00 uur, De Regenboog, Watermolen 1

7 oktober: KERKMUZIEKDAG ‘Zingen in je eigen taal’
Muziek bij Luther en de Reformatie
10.00-16.30 uur, Evangelisch-Lutherse Kerk Leiden

28 oktober: MET LUTHER OP HET KERKPLEIN
13.00 tot 15.00 uur, kerkplein voor de Lutherse Kerk, Hooglandse Kerkgracht

28 oktober: CONCERT ‘Liederen van Luther’ 16.00 uur, Marekerk

29 oktober: JUBILEUMVIERING. 10.15 uur
Evangelisch-Lutherse Kerk, Hooglandse Kerkgracht