Bijbelkring

Eén keer in de maand komt er een kring samen die zich met ijver op de boeken en brieven in de Bijbel stort. De keuze voor welk verhaal, boek of brief wordt door de groep zelf bepaald. Dit jaar wordt het boek Daniël behandeld. Meestal vindt deze kring op de dinsdagmiddag om 14:00 plaats, maar er zijn ook wel aparte gespreksgroepen, die zich ‘s avonds met de Bijbel bezig houden. In het afgelopen jaar werd er zelfs een kring gehouden, die ging over de Bijbelse tekeningen, etsen en schilderijen van Rembrandt.

Daarnaast worden er speciale onderwerpen uitgekozen voor een kring in het voor- en/of het najaar. De ene keer kan dat een actueel onderwerp zijn, zoals Jodendom, Christendom en Islam. Een andere keer de voorbereiding voor de 40-dagen-tijd en het Paasfeest met het schilderen van een z.g. ‘Hongerdoek’ en de bijbehorende voorbereiding en teksten uit de Bijbel.