Zwaantjes

Sinds 2001 is er een groep in de lutherse gemeente Leiden, die zich bezig houdt met z.g. doopcatechese. Deze groep, – vanaf het begin ‘Zwaantjes’ genoemd omdat het kleine Lutheranen zijn – bestaat uit de jonge (gedoopte) kinderen in de leeftijd van 0 tot ongeveer 10 jaar èn hun ouders.

Ouders en kinderen komen driemaal per jaar op zaterdagmiddag bijeen om kort gezegd: iets te leren en te vieren in de kerk. Dat kunnen verschillende onderwerpen zijn: van kennis en opvoeding in het geloof, maar ook kennis van de kerk, de geschiedenis en de Bijbel. Voor de kinderen en hun ouders is het belangrijk, dat zij elkaar leren kennen en ontmoeten. Maar ook belangrijk is, dat zij in die ontmoeting met elkaar uitwisselen, waar zij bijvoorbeeld gebeden, liederen en Bijbels voor hun kinderen kunnen vinden; óf wat zij zelf gebruiken!

De middagen verlopen altijd volgens een vast stramien met allereerst een bepaald onderwerp, dat onder het genot van koffie, thee en limonade besproken wordt met ouders en kinderen. Ook wordt elke middag afgesloten met het aansteken van de kinderpaaskaars in de kerk tijdens een korte vesper, waarin altijd een kinderlied, een verhaal uit de Bijbel, een zegen en het Onze Vader een vaste plaats hebben. Daarnaast wordt er gezongen en gedanst; er worden tekeningen opgehangen of een toneelstukje krijgt een plaats. Vaak worden de thema’s ook in de gezinsdiensten gebruikt. Als voorbeeld worden de dag voor Palmpasen de Palmpaasstokken gemaakt. Ondertussen luiteren ze dan het bijbehorend verhaal en leren ze een lied erbij te zingen. De palmpaasstokken worden dan de volgende dag in processie met een lied, – samen met alle gemeenteleden – de kerk binnen gebracht. Ook worden er dan door de kinderen takjes van de buxus rond gedeeld.