Als monnik (1505-12)

luther-monnikOp het bij die storm genomen om monnik te worden komt hij ook niet terug, wanneer vrienden en vooral zijn vader de succesvolle student en aankomende jurist proberen op andere gedachten te brengen. Hij gaat in het jaar 1505 in het klooster van de Augustijnen te Erfurt, waar hij in 1506 zijn gelofte als monnik aflegt. Het leven als monnik was in de tijd van Luther zwaar, het bestond uit vasten, bidden en werken. De dag van de monniken begon om 3.00 uur met de eerste gebedstonde. Deze tijd vormt Luther sterk, vooral wordt hij hier sterk op de Bijbel betrokken, hetgeen zijn latere bezig zijn en zijn toekomstige geschriften zal typeren. In 1507 wordt Luther in Erfurt tot priester gewijd. In dit jaar begint hij ook zijn studie in de theologie te Erfurt. Hij bestudeert de scholastiek, komt echter met de gedachten van de humanisten in aanraking, ook begroet hij hun oplossing ‘Ad Fontes!’ – terug naar de bronnen. Voor hem betekende dit vooral het bestuderen van de Griekste en Hebreeuwse bronnen van de Bijbel (Bijbelhumanisme).