Lucas Cranach de Oudere

lucas-cranachLucas Cranach de Oudere werd als zoon van een schilder rond 1472 in Kronach (Oberfranken) geboren. Van 1502 tot 1504 verbleef hij in Wenen en daarna werd hij hofschilder van de Saksische keurvorst Frederik de Wijze. Deze verleende hem in 1508 een wapen met een gevleugelde slang. In hetzelfde jaar reisde Cranach in opdracht van zijn keurvorst naar de Nederlanden. Ongeveer twee jaar later trouwde hij met Barbara Brengebier, een burgemeestersdochter uit Gotha. In de jaren daarna liet Cranach zijn grote huis in de Schloßstraße 1 grondig verbouwen. Lucas Cranach maakte van zijn werkplaats een zeer veelzijdig bedrijf. Zijn twee zoons Hans en Lucas (de Jongere) werden in 1513(?) en 1515 geboren. Beiden werden, net als hun vader, schilder. In de jaren 1517 en 1519 werden Cranachs dochters Ursula en Barbara geboren.

In 1520 verkreeg Cranach het apotheekprivilege. Van zijn dochter Anna, die in datzelfde jaar werd geboren, was Maarten Luther peetoom. Vanaf 1523 had Cranach voor korte tijd een drukkerij, later ook nog een boekhandel. Bij het huwelijk van Maarten Luther met Katherina van Bora waren Cranach en zijn vrouw getuigen. Van Luthers eerste zoon Johannes werd Cranach peetoom. Cranach gold als een van de aanzienlijkste en rijkste burgers van Wittenberg. Hij was jarenlang lid van de Wittenbergse raad en bekleedde ook meerdere malen het ambt van burgemeester. De dood van zijn getalenteerde zoon Hans in Bologna (in 1537) trof Cranach diep. Drie jaar later stierf ook zijn vrouw Barbara. In 1547 vroeg Cranach bij keizer Karel V om gratie voor de gevangen keurvorst Johan Frederik. Hij volgde in 1552 de vrijgelaten keurvorst naar Weimar. Daar stierf Cranach in 1553 op de leeftijd van 81 jaar.