Legenden rond Luther: de worp met de inktpot

worp-inktpotSedert zijn jeugd werd Luther door duivels, boze geesten en demonen geplaagd…
Hij maakt ook later dikwijls van zulke gebeurtenissen melding, vooral in de eenzaamheid van de Wartburg namen de angsten voor dergelijke aanvallen sterk toe. Luther schreef hen toe aan zijn depressies en wisselende stemmingen.
De grond voor de voortdurende angst voor de satan kan in de laatmiddeleeuwse religiousiteit in het ouderlijk huis en tijdens zijn opleiding gezocht worden.

Luther verdedigde zich tegen de voortdurende aanvechtingen door gebed, “vrolijk zingen” of ook rigoureuzer: door het gooien met de inktpot: Luther moet zich, `s nachts door de duivel wakker gemaakt, met een uitgekiende worp met het inktpotje tegen de satan verdedigd hebben.

Luther zelf deelt ons mee, dat hij ook op de Wartburg door de duivel lastig gevallen is. Zijn uitspraak echter, dat hij “de duivel met inkt verjaagd heeft”, wordt tegenwoordig eerder op Luthers Bijbelvertaling betrokken, als op de nachtelijke gevechten op de Wartburg.

De inktvlek, die in de laatste eeuw noch in de Lutherkamer op de Wartburg te zien was, kan als bewijsmateriaal niet meer gelden – er zijn niet weinig berichten, volgens welke de vlek in de laatste eeuwen vaak opgeknapt, nieuw aangebracht en bijgekleurd zou zijn…