Reacties op de 95 stellingen

Luther heeft de 95 stellingen buiten de bisschoppen slechts aan enkele vrienden gestuurd. Daarom verwacht en krijgt hij ook niet meteen een reactie. Toch zijn reeds op het einde van het jaar 1517 gedrukte exemplaren van de stellingen in Leipzig, Nürnberg en Basel in omloop. Er is zowel sprake van een stormachtige bijval van de kant van de humanistische geleerden, als ook volledig afwijzing uit vele hoeken van de Rooms katholieke Kerk. Maar vooral van de kant van de meest bekritiseerde aflaatprediker Tetzel, die zelfs dodelijke bedreigingen in de richting van Luther geuit moet hebben en hem reeds “in navolging” van de tot ketter veroordeelde Johannes Hus op de brandstapel wenst te zien.
De bisschoppen reageren echter voorlopig nog niet drastisch. Ze berichten de paus over de “opstandeling” in de eigen gelederen en doen een beroep op de directe meerderen van Luther matigend op de rebel in te werken. De door Luther aangekaarte fouten erkennend, begroeten enige bisschoppen zelfs aanvankelijk de voorstellen tot hervormingen.