Student in Erfurt (1501-1505)

De reeds in 1392 gestichte universiteit van Erfurt behoort in deze tijd tot de belangrijkste Duitse universiteiten. Dit zal er de reden van geweest zijn, dat Luthers vader deze plaats voor zijn zoon uitkoos. Men moest in de tijd van Luther, voordat men naar een hogere faculteit kon gaan, eerst de zogenaamde zeven vrije kunsten leren. Dit doet Luther ook en hij krijgt in het jaar 1502 het baccalaureaat, de eerste academische graad. In het jaar 1505 wordt hij magister. De trotse vader hoopt nu, dat de rechtenstudie even goed zal verlopen en zijn zoon spoedig een voorname positie als jurist zal bekleden. Luther echter – zo gaat het verhaal – doet in een storm op de 2e juli 1505 een gelofte om monnik te worden. Dit doet hij tot verassing van zijn vrienden, die hem als levenslustige kameraad kenden. Tot boosheid van zijn ouders treedt hij in in de bedelorde van de Augustijnen in het Erfurter klooster.