Vier perioden in Luthers leven

chronologie
De aard van de geschriften en het spreken van Maarten Luther als ook de verhouding van de Reformator tot zijn omgeving hebben gedurende de tijd van zijn leven grote veranderingen ondergaan. Het leven van Luther laat zich in vier grote perioden onderverdelen.

De eerste periode van zijn leven, die de tijd van Luther als kind, zijn tijd op de universiteit en zijn tijd als Augustijnermonnik omvat, is vooral door het zoeken naar godsdienstige kennis te typeren. Luther wordt later professor aan de iniversiteit van Wittenberg.

Wanneer hij eindelijk tot het beslissende inzicht komt, ziet hij, dat in de wereld en de kerk veel gebreken zijn ontstaan. Hij gaat tegen de misstanden in de kerk te keer en maakt daarbij heftige reacties los.

Daarop moet Luther zich op aanwijzing van zijn keurvorst op de Wartburg verbergen, de beweging van de Reformatie heeft echter al enige machtigen van het land gegrepen en is niet meer te stuiten. Luther kan naar Wittenberg terugkeren om zijn tegenstanders te bestrijden en zijn ideeën in de praktijk om te zetten.

In de laatste jaren is de Reformator weliswaar niet minder slagvaardig, maar toch vertonen zich nu ook lijdzaamheid en zijn neiging tot woedeuitbarstingen in de geschriften van de ouder wordende Reformator.