Geslaagde ontmoetingsdag in de Marekerk

“Wij geloven allen in één God – toen ik dit hier vanmiddag heb gezongen kreeg ik toch kippevel… ” Dat was het  commentaar van een lid van de cantorij die gezongen heeft op de ontmoetingsdag, waarbij meer dan 20 verschillende (wijk) gemeentes en kerkgenootschappen in de Marekerk vertegenwoordigd waren. Aanleiding was 500 jaar Reformatie. Maar in plaats van de verschillen te benadrukken, werden op deze zaterdagmiddag de overeenkomsten benadrukt: er is meer dat ons bindt dan ons scheidt. Dit werd ook duidelijk in de gesprekken bij de ‘kerkkraampjes’, bij de lezingen, bij de muziek en zeker ook bij het slotlied: “Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere”. Het blijft te hopen dat dit geen eenmalige gebeurtenis was.