Activiteiten 500 jaar Protestant

activiteiten500jrrefo

Leiden heeft inmiddels een goed gevuld programma voor 2017. Vieren en herdenken – twee grote centrale bijeenkomsten om bij het jubileum van de reformatie stil te staan. Er is veel muziek onder het motto Luisteren en Zingen. De rubriek Ontmoeten en leren omvat verschillende soorten kleinschalige bijeenkomsten, van meditatie over lezingen tot maaltijden met een thema.

 

VIEREN EN HERDENKEN

HERDENKING 500 JAAR REFORMATIE, zaterdag 10  juni , 13.00 – 16.00 uur, Marekerk

Door en voor alle Christelijke kerkgenootschappen in Leiden. Organisatie: Raad van Kerken Leiden. Coördinatie: Dick Maagdelijn, Waalse Kerk.

JUBILEUMVIERING, zondag 29 oktober 2017 om 10.15 uur in de Evangelisch-Lutherse Kerk

Deelnemende (wijk)gemeenten: Evangelisch-Lutherse Gemeente Leiden, Oud-Katholieke Parochie HH Fredericus en Odolfus Leiden. Oecumenische geloofsgemeenschap Merenwijk (de Regenboog), Protestantse geloofsgemeenschap De Verbinding (Vredeskerk, Maranathawijk), Protestantse wijkgemeente Leiden Zuid-West (Antoniuskerk)

Coördinatie: Barbara Heckel, Kerkelijk werker Evangelisch-Lutherse gemeente Leiden

LUISTEREN EN ZINGEN

CANTATEDIENST met Lutherse Mis, zondag 12 maart 2017 15.00 uur Evangelisch-Lutherse Kerk Leiden

CANTATEDIENST met cantate “Ein feste Burg”, zondag 26 maart 19.00 uur, Pieterskerk

KERKMUZIEKDAG ‘Zingen in je eigen taal’ – Muziek bij Luther en de Reformatie
zaterdag 7 oktober 10.00-16.30 uur
Evangelisch-Lutherse Kerk Leiden

LEIDSE ORGELDAG Koraalbewerkingen van Lutherliederen
zaterdag 3 juni, 10.00 – 16.30 uur
in verschillende Leidse kerken

CONCERT‘Liederen van Luther’
zaterdag 28 oktober 16.00 uur, Marekerk

ONTMOETEN EN LEREN

De volgende activiteiten worden voor een deel gezamenlijk voorbereid. Deze activiteiten staan ook open voor deelnemers uit andere (wijk)gemeenten en andere belangstellenden.

Evangelisch-Lutherse Kerk:
Tafelgesprekken
13 november 2016:  Barbara Heckel: Wat bezielde Luther?
12 februari 2017: Piet Warmenhoven: Calvijn en Luther
11 2017: Inge Smit: Luther en opvoeding
Tijd: ca. 12.30, aansluitend aan kerkdienst (10.15)
Plaats: Lutherse kerk, Hooglandse Kerkgracht 26

Oecumenische geloofsgemeenschap De Regenboog Merewijk
Bijeenkomsten bij het jaarthema “Bronnen van geloof”
11 oktober 2016 – Inge Smit over een Tischrede van Luther over kinderen en opvoeding
14 november 2016 – Barbara Heckel over “Wat bezielde Luther?”
7 februari 2017 – Bisschop van den Hende over ‘van conflict naar gemeenschap’
14 maart 2017 – Pater Theo Scholtes over Franciscus van Assisi
23 mei 2017 – Piet Warmenhoven over Calvijn
20 juni 2017 – Marianne Hoogervorst over Ignatius
Plaats: De Regenboog, Watermolen 1
Tijd: 20.00 uur

Wijkgemeente Leiden Zuid-West
Eten, mediteren, creatief
8 februari 20.00-22.00 uur, Meditatie en reformatie
door Ellis Ezinga en Jorine de Klerk
31 maart  18.00-21.00 uur, Eenmaal Maaltijd Plus met
‘Wat bezielde Luther?’ door Barbara Heckel
Plaats: De Verdieping, Stevensbloem 269

Protestantse geloofsgemeenschap De Verbinding
22 februari Meditatie en Reformatie
door Ellis Ezinga en Jorine de Klerk
29 maart Van ‘Laatste Avondmaal’ tot ‘Maaltijd van de Heer’; over de invloed van Luther op de afbeeldingen van het Laatste avondmaal, door Ina van den Bergh tijd: 20.00-22.00 uur
plaats: Vredeskerk, Van Vollenhovenkade 24

Hooglandse kerk:
Er zijn lezingen gepland, onderwerpen en data worden later bekend gemaakt.

Marekerk:
Lezing van prof. dr. Harman Paul: “Herdenken of herlezen? Luther en Calvijn 2017”
Tijd: woensdag 7 juni 2017, 20.00 uur, plaats: Marehuis, Oude Vest 61

Rooms-Katholieke Parochie HH. Petrus en Paulus
Lezingenreeks: De Katholieke Reformatie van de 16e en 17e eeuw
14 en 28 sept Concilie van Trente, door Pastoor Smith
12 en 26 okt Teresa van Avila, door Pastoor Smith en Annelies Cremers
9 en 23 nov Ignatius van Loyola, door Pastoor Smith
08 februari Franciscus van Sales: leven en werk
22 februari Franciscus van Sales: reformator
19 april Petrus Canisius
03 mei Het Jansenisme
tijd: 20.00–21.30 uur
plaats: Josephpastorie, Herensingel 3