Recht door zee

is het motto van de gebedsweek voor de eenheid van de christenen in 2018. Op 21 januari vieren wij een oecumenische dienst in het kader van de gebedsweek. Dit doen we samen met de protestantse geloofsgemeenschap De Verbinding en de Oudkatholieke Parochie van de H.H. Fredericus en Odolfus. Voorgangers zijn René Venema, Helen Gaasbeek en Barbara Heckel. De dienst begint om 10.00 uur in de Vredeskerk, Van Vollenhovenkade, Leiden.

 

Over de gebedsweek voor de eenheid van de christenen 2018

Van 21-28 januari wordt de internationale en oecumenische gebedsweek voor de eenheid van de christenen gehouden. De week is voorbereid door Caraïbische christenen. De kerken daar hebben het thema van de bevrijding van het volk Israël uit de slavernij centraal gesteld. De tekst komt uit Exodus 15,1-21 waarin wordt gesproken over de rechterhand van de Heer ontzagwekkend in kracht. (vers 6a). De projectgroep Week van gebed (een samenwerking van Missie Nederland en Raad van Kerken) kwam tot het thema: ‘Recht door zee’ verwijzend naar de uittocht van Gods volk uit Egypte door de zee en ook verwijzend naar rechtvaardigheid en gerechtigheid.

Voor meer informatie zie www.raadvankerken.nl