Samenzijn gemeenteleden

De gemeenteleden van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Leiden kwamen op 18 mei in restaurant Het Haagse Schouw voor een laatste keer bij elkaar. Deze middag stond in het teken van ontmoeting, informatie en afscheid.

Naast een gezellig samenzijn werd de gemeente geïnformeerd over de verkoop van het kerkgebouw en het samengaan met de  Evangelisch-Lutherse Gemeente Den Haag.

Kerkgebouw verkocht

De kerk is per 1 mei verkocht aan een projectontwikkelaar. De consistorie zal een woonbestemming krijgen. De bestemming van het kerkgebouw is nog niet bekend. De koper zal voor de mogelijkheden van herbestemming overleggen met de Gemeente Leiden en Monumentenzorg. Door de monumentenstatus van het gebouw, binnen en buiten, zal het historisch karakter van de kerk ook bij een andere bestemming behouden blijven.

Een deel van de historisch waardevolle inventaris, zoals het avondmaalzilver en de lezenaar in de vorm van een zwaan, zullen een plek krijgen in het Luthers museum in Amsterdam in gebouw Wittenberg aan de Nieuwe Keizersgracht, het voormalige Lutherse Oude Mannen- en Vrouwenhuis. De historische documenten zijn overgedragen aan het Leids Archief.

Samengaan met de Evangelisch-Lutherse Gemeente Den Haag

De gesprekken over het samengaan zijn ver gevorderd. Na de zomer zullen de laatste officiële stappen worden gezet zodat het samengaan in september formeel afgerond zal zijn.

Afscheid koster en kerkelijk werker

Greet Graner, voorzitter van de kerkenraad, bedankte allereerst consulent Sietse van Kammen voor de begeleiding van de gemeente in de afgelopen jaren. Zij benadrukte de grote waarde van zijn inzet, met name bij het vinden van een geschikte kerkelijk werker en in het proces van samengaan van de gemeente met Den Haag.

Voor koster Ria Schotsman was deze dag gelijktijdig het 25jarige jubileum als koster en het afscheid. Greet Graner bedankte haar voor haar inzet en toewijding in al deze jaren. Ze bedankte ook het gezin van Ria, die met hun verschillende talenten mee deden waar het nodig was, van het opknappen van technische klusjes tot deskundige ondersteuning bij het uitzoeken van de historische documenten van de kerk.

Kerkelijk werker Barbara Heckel neemt na 7 jaar afscheid van de gemeente. Zij begeleidde de kleine gemeenschap zo lang dat mogelijk was en had de moeilijke taak op zich genomen, het sluiten van de kerk en het samengaan met de buurgemeente zo goed mogelijk te laten verlopen.

Met deze dag komt een einde aan een meer dan 400 jaar oude geschiedenis van de Lutherse gemeente Leiden als zelfstandige gemeente, en voor alle direct betrokkenen, en met name de kerkenraad aan een intensieve periode van afscheid en overdracht.