Startdag 500 jaar protestant

Op 31 oktober 2016 vond in de Oude Lutherse Kerk in Amsterdam de startdag van het jubileumjaar ‘500 jaar protestantisme’ plaats.

De ochtend stond in het teken van het thema van het 9. Lutherdecade-jaar: “Om heel de wereld”. Gastspreker was Annamarie Buda, secretaris generaal van de Lutherse diaconie in Hongarije. Zij heeft gesproken over de uitdaging van de migratie in Hongarije en hoe moeilijk het is om de vluchtelingen te helpen in een land waar de regering dit niet wil.

In de middag vond een podiumgesprek plaats bij het thema ‘wat betekent protestant voor mij’. Het stokje van de estafette door 12 provinciën werd overhandigd aan de vertegenwoordiger van Limburg. Het wereldwijde karakter van het jubileum werd onderstreept door de  video-impressie van de gedenkviering in de Lutherse kathedraal in Lund (Sweden) met als gasten de president van de Lutherse Wereldfederatie, Bisschop Munib Younan en Paus Franciscus. De middag werd besloten met een vesper, geleid door Andreas Wöhle, Predikant ELG Amsterdam en Karen van den Broeke, preses van de Generale Synode van de PKN.