De Regenboog

De regenboog vormt een onderdeel van een gebrandschilderd raam in de achtergevel aan de oostzijde van het kerkgebouw. Het is in 1930 gemaakt naar het ontwerp van A.J. Zwart en is geplaatst nadat de ramen in de achtergevel een grondige opknapbeurt hadden ondergaan. De reden dat de regenboog in dit raam is opgenomen is, dat de regenboog het zichtbare teken is van de belofte door God aan Noach en zijn zonen dat God nooit meer een zondvloed zou laten plaatsvinden. Dit staat in de bijbel als volgt beschreven:

Genesis 9 vers 8 tot 17:

8 Ook zei God tegen Noach en zijn zonen: 9 ‘Hierbij sluit ik een verbond met jullie en met je nakomelingen, 10 en met alle levende wezens die bij jullie zijn: vogels, vee en wilde dieren, met alles wat uit de ark is gekomen, alle dieren op aarde. 11 Deze belofte doe ik jullie: nooit weer zal alles wat leeft door het water van een vloed worden uitgeroeid, nooit weer zal er een zondvloed komen om de aarde te vernietigen. 12 En dit,’ zei God, ‘zal voor alle komende generaties het teken zijn van het verbond tussen mij en jullie en alle levende wezens bij jullie: 13 ik plaats mijn boog in de wolken; die zal het teken zijn van het verbond tussen mij en de aarde. 14 Wanneer ik wolken samendrijf boven de aarde en in die wolken de boog zichtbaar wordt, 15 zal ik denken aan mijn verbond met jullie en met al wat leeft, en nooit weer zal het water aanzwellen tot een vloed die alles en iedereen vernietigt. 16 Als ik de boog in de wolken zie verschijnen, zal ik denken aan het eeuwigdurende verbond tussen God en al wat op aarde leeft. 17 Dit,’ zei God tegen Noach, ‘is het teken van het verbond dat ik met alle levende wezens op aarde gesloten heb.’