Heilig Avondmaal

Afbeelding: Het Avondmaal, schilderij van Dirk Bouts (1464–1467/68), Sint-Pieterskerk, Leuven

Het Heilig Avondmaal is een heel belangrijk Sacrament (een heilige handeling). Met het Heilig Avondmaal herdenken we het laatste avondmaal dat Jezus Christus met zijn discipelen hield voordat hij op Goede Vrijdag gekruisigd werd.

In de vroege christelijke gemeenten had het avondmaal eerst een andere betekenis, namelijk het delen van de bezittingen van rijke gemeenteleden met de arme gemeenteleden, voornamelijk in de vorm van voedsel en drinken. Daarom is in veel gemeenten het uitdelen van het avondmaal nog toebedeeld aan de Diakenen.

Wij vieren ongeveer één keer per maand het Avondmaal. Daartoe stellen wij ons rondom de altaartafel op. Brood en Wijn worden gezegend met de woorden die Jezus bij zijn laatste avondmaal heeft uitgesproken.

In de Lutherse traditie wordt niet in transsubstantiatie geloofd (namelijk dat brood en wijn daadwerkelijk in het vlees en bloed van Christus veranderen), maar dat Jezus Christus in brood en wijn onder ons aanwezig is.

Christus zelf is het, die tot het avondmaal uitnodigt, daarom wordt niemand van het avondmaal geweerd. Ook kinderen mogen aan het avondmaal deelnemen.