Wereldgebedsdag uit Suriname

Vrijdag 2 maart 2018 om 20.00 uur in de Lutherse kerk, Hooglandse Kerkgracht 26 Leiden.

Kerk open om 19.30 uur.

Een oecumenische vrouwenkring uit Suriname heeft de gebeden en lezingen uitgezocht. De dienst staat onder het thema: EN GOD ZAG DAT HET GOED WAS. Dit Bijbelwoord maakt ons bewust op de ongelofelijk rijke fauna en flora van bijvoorbeeld Suriname. Maar Gods goede schepping is ook te zien in de grote variëteit en schoonheid van mensen. Waar mensen uit verschillende etnische en culturele groepen in vrede bij elkaar wonen, daar kun je zeggen: “God zag dat het goed was”. Want zo heeft God zijn schepping bedoeld.
De Wereldgebedsdag in Leiden wordt voorbereid door een kring van vrouwen uit verschillende kerken, uiteraard zijn er dit jaar bijzonder veel vrouwen met Surinaamse roots bij. Met beeld en verhaal wordt het land en de geschiedenis van Suriname geschetst. Verschillende spreeksters zullen in klederdracht komen.
Gebed en actie gaan hand in hand. Daarom wordt er in de dienst gecollecteerd voor verschillende projecten in Suriname.
De bekende Surinaamse fluitist  RONALD SNIJDERS verleent zijn medewerking en speelt  vanaf 19.45 uur op de fluit.
Na de dienst is bij koffie en Surinaams gebak gelegenheid om elkaar te leren kennen en na te praten.